آزمون MBTI چیست؟ کاربر و انواع تیپ های شخصیتی

آزمون MBTI

آزمون MBTI (Myers-Briggs Type Indicator) یک ابزار شناختی است که برای اندازه‌گیری و توصیف تیپ‌های شخصیتی افراد استفاده می‌شود. این آزمون بر اساس نظریهٔ کارل یونگ، روانشناس سوئیسی، توسعه یافته است و به افراد کمک می‌کند تا شخصیت خود را بهتر بشناسند و درک کنند.

آزمون ام بی تی آی بر اساس چهار بُعد اصلی شخصیت سازماندهی شده است که عبارتند از:

 • تمایل به جمعیت یا تمایل به تنهایی (Extraversion یا Introversion)
 • تمایل به دریافت اطلاعات به صورت جزئی یا کلی (Sensing یا Intuition)
 • تصمیم‌گیری بر اساس منطق و تحلیل یا بر اساس احساسات و ارزش‌ها (Thinking یا Feeling)
 • نحوهٔ برخورد با جهان خارجی و ترجیح برنامه‌ریزی یا انعطاف‌پذیری (Judging یا Perceiving)

با استفاده از آزمون MBTI، افراد می‌توانند تیپ شخصیتی خود را شناسایی کنند و درک کنند که چگونه با دیگران تعامل دارند، چگونه اطلاعات را دریافت و پردازش می‌کنند و چگونه تصمیمات جدید در زندگی خود میگیرند.

تست ام بی تی آی به افراد کمک می‌کند تا در محیط کار و روابط شخصی خود بهتر بفهمند که چگونه با دیگران همکاری کنند و بهترین راه برای رسیدن به موفقیت را پیدا کنند.

آزمون MBTI یک ابزار مفید است که به افراد کمک می‌کند تا شخصیت خود را بهتر شناخته و درک کنند و در نتیجه، بهبودی در زندگی شخصی و حرفه‌ای خود فرآهم سازند.

blank

انواع تیپ های شخصیتی در آزمون MBTI

۱تیپ شخصیت INTJمعمارکسی که فکر می کنید عجیب است اما ذهن درخشانی دارد.
۲تیپ شخصیت INTPمنطق گراکسی که دوست دارد فقط برای سرگرمی لوازم خانگی را باز کند.
۳تیپ شخصیت ENTJفرماندهفردی خستگی ناپذیر برای دنبال کردن و رسیدن به اهداف زندگی.
۴تیپ شخصیت ENTPمجادله گرفردی با انگیزه که نگاهش سراسر به جوایز زندگی است.
۵تیپ شخصیت INFJحامیکسی که برای دیگران کارهای بزرگی خواهد کرد حتی اگر هنوز این را نمی داند.
۶تیپ شخصیت INFPتسهیل کنندهفردی با روح آزادگی که در افکار پر احساسش بزرگ می اندیشد.
۷تیپ شخصیت ENFJپیشروفردی که بدون در نظر گرفتن عواقب و مشکلات برای هدف خود می ایستد.
۸تیپ شخصیت ENFPمبارزفردی جمع گرا با روحیه آزادگی که استعدادهای خود را هنوز نشناخته است.
۹تیپ شخصیت ISTJبازرسفردی دقیق و منطقی که همواره در کار و زندگی وقت شناس است.
۱۰تیپ شخصیت ISFJمدافعفردی با استعداد و دارای ارزش بسیار که سعی می کند در سایه حرکت کند.
۱۱تیپ شخصیت ESTJاجراییفردی خوش مشرب که همه نزدیکان و دوستان او را دوست دارند.
۱۲تیپ شخصیت ESFJسفیریکی از محبوب ترین های افراد هر گروه که البته حساس ترین هم می باشد.
۱۳تیپ شخصیت ISTPماهرفردی که به جای صحبت کردن به دنبال انجام دادن کارهاست.
۱۴تیپ شخصیت ISFPماجراجوفردی هنرمند که همواره ایده ها و افکار خود را مورد آزمایش قرار می دهد.
۱۵تیپ شخصیت ESTPکارآفرینفردی با انگیزه و پرتلاش که عاشق هر فرصتی برای درخشیدن است.
۱۶تیپ شخصیت ESFPسرگرم کنندهفردی پرانرژی و با انگیزه که بودن در کنار او کسل کننده نیست.

نحوهٔ انجام آزمون MBTI و تفسیر نتایج

برای انجام آزمون MBTI، ابتدا باید به یک متخصص روانشناسی مراجعه کنید. این متخصص با استفاده از سوالاتی که در طول جلسه مطرح می‌شود، سعی می‌کند تا به شناخت شما و تمایلات شخصیتی‌تان برسد.

سوالات ممکن است دربارهٔ رفتارها، ترجیحات، نگرش‌ها و روش‌های تصمیم‌گیری شما باشد. پس از جمع‌آوری اطلاعات، متخصص روانشناسی نتایج را تحلیل می‌کند و به شما توضیح می‌دهد که شما در کدام یک از چهار تیپ شخصیتی MBTI قرار دارید.

blank

تیپ‌های شخصیتی MBTI شامل انواع مختلفی هستند. این تیپ‌ها شامل:

 • تیپ انفجاری (برون گرا) (Extraversion)
 • تیپ درون گرا (Introversion)
 • تیپ حسی (Sensing)
 • تیپ متخیل (Intuition)
 • تیپ متفکر (Thinking)
 • تیپ احساسی (Feeling)
 • تیپ قضاوت گر (Judging)
 • تیپ مشاهده گر (Perceiving)

هستند. هر فرد می‌تواند در هر یک از این تیپ‌ها قرار بگیرد و ترکیبی از این تیپ‌ها می‌تواند شخصیت فرد را تشکیل دهد.

تفسیر نتایج آزمون MBTI می‌تواند به شما کمک کند تا بهتر خودتان را بشناسید و درک بهتری از رفتارها و تمایلات خود داشته باشید.

این آزمون می‌تواند به شما در فهمیدن اینکه چگونه با دیگران ارتباط برقرار کنید، چگونه تصمیم‌های بهتری بگیرید و چگونه در محیط کار و روابط شخصی خود عمل کنید، کمک کند.

با توجه به نتایج آزمون MBTI، می‌توانید به شناخت بهتری از خودتان و دیگران برسید. این آزمون می‌تواند به شما کمک کند تا درک بهتری از تمایلات و نیازهای خود داشته باشید و در راستای رشد و توسعهٔ شخصیتی خود پیش بروید.

تفاوت‌ها و تشابه‌های بین انواع تیپ‌های شخصیتی در آزمون MBTI

در آزمون MBTI، افراد بر اساس چهار بُعد اصلی شخصیتی، به ۱۶ تیپ شخصیتی تقسیم می‌شوند. هر یک از این بُعدها دو گزینه دارد و با ترکیب این گزینه‌ها، ۱۶ تیپ شخصیتی مختلف شکل می‌گیرد.

تفاوت‌ها و تشابه‌های بین انواع تیپ‌های شخصیتی در آزمون MBTI بسیار جالب است. به عنوان مثال، تفاوت بین تمایلات برون‌گرا و درون‌گرا در این است که افراد برون‌گرا انرژی خود را از بیرون محیط دریافت می‌کنند و با افراد دیگر ارتباط برقرار می‌کنند، در حالی که افراد درون‌گرا انرژی خود را از درون خود تأمین می‌کنند و به تنهایی و فعالیت‌های داخلی علاقه‌مند هستند.

همچنین، تفاوت بین تجربه گرایی و حس گرایی در این است که افراد حس‌گرا به جزئیات و وقایع حاضر توجه می‌کنند و از تجربیات قبلی خود برای تصمیم‌گیری استفاده می‌کنند، در حالی که افراد حس گرایی به ایده‌ها و الهام‌های جدید علاقه‌مند هستند و به آینده تمرکز می‌کنند.

تفاوت بین تفکر و احساس در این است که افراد تفکری در تصمیم‌گیری‌های خود از منطق و عقل استفاده می‌کنند و به داده‌ها و حقایق توجه می‌کنند، در حالی که افراد احساسی بر اساس ارزش‌ها و احساسات خود تصمیم می‌گیرند و به نیازها و احساسات دیگران توجه می‌کنند.

و در نهایت، تفاوت بین قضاوت و مشاهده در این است که افراد قضاوت‌گرا به ترتیب و برنامه‌ریزی علاقه‌مند هستند و تصمیم‌گیری‌های سریع را ترجیح می‌دهند، در حالی که افراد مشاهده‌گر به انعطاف‌پذیری و گستردگی علاقه‌مند هستند و تصمیم‌گیری‌های آزادانه را ترجیح می‌دهند.

تأثیر تیپ شخصیتی بر روابط اجتماعی و حرفه‌ای

تیپ شخصیتی هر فرد، نقش مهمی در روابط اجتماعی و حرفه‌ای او دارد. آزمون MBTI یکی از ابزارهایی است که برای شناخت تیپ شخصیتی افراد استفاده می‌شود.

افرادی که تیپ شخصیتی حس گرایی (Sensing) دارند، عموماً به جزئیات و واقعیات توجه می‌کنند و در انجام وظایف خود دقت بالایی دارند. از طرف دیگر، افرادی که تیپ شخصیتی شهودی و تخیل گرا (Intuition) دارند، به دنبال الگوها و ارتباطات میان ایده‌ها هستند و به طور کلی به آینده و امکانات جدید توجه می‌کنند. این تفاوت در تیپ شخصیتی می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر روابط حرفه‌ای افراد داشته باشد.

افرادی که تیپ شخصیتی احساس‌گرا (Feeling) دارند، عموماً به نیازها و احساسات دیگران توجه می‌کنند و در تصمیم‌گیری‌های خود از احساسات خود و دیگران استفاده می‌کنند. از طرف دیگر، افرادی که تیپ شخصیتی منطق‌گرا (Thinking) دارند، در تصمیم‌گیری‌های خود بر اساس منطق و عقل عمل می‌کنند و به تحلیل و بررسی جزئیات تمایل دارند.

بهبود روابط اجتماعی و فردی با تست MBTI

راهکارهایی برای بهبود و توسعهٔ تیپ شخصیتی در آزمون MBTI

یکی از مزایای آزمون MBTI این است که به افراد کمک می‌کند تا به تیپ شخصیتی خود بپردازند و از نقاط قوت و ضعف خود آگاه شوند. با شناخت تیپ شخصیتی خود، افراد می‌توانند راهکارهایی برای بهبود و توسعهٔ خود پیدا کنند.

با شناخت نقاط قوت خود، افراد می‌توانند از آنها بهره‌برداری کنند و در زمینهٔ مورد علاقهٔ خود پیشرفت کنند. همچنین، با شناخت نقاط ضعف خود، افراد می‌توانند بهبودهای لازم را در آنها ایجاد کنند و خود را توانمندتر کنند.

توسعهٔ مهارت‌های ارتباطی : افراد با توسعهٔ مهارت‌های ارتباطی، می‌توانند بهتر با دیگران ارتباط برقرار کنند و در روابط خود بهبود ببخشند. همچنین، این مهارت‌ها به افراد کمک می‌کنند تا در محیط کار و اجتماعی خود موفقیت بیشتری داشته باشند.

توسعهٔ مهارت‌های مدیریت استرس : افراد با توسعهٔ این مهارت‌ها، می‌توانند بهتر با استرس‌های روزمرهٔ خود مقابله کنند و به راحتی با موقعیت‌های دشوار مواجه شوند. همچنین، این مهارت‌ها به افراد کمک می‌کنند تا در مواجهه با فشارهای زندگی، آرامش خود را حفظ کنند.

توسعهٔ مهارت‌های تصمیم‌گیری : افراد با توسعهٔ این مهارت‌ها، می‌توانند تصمیمات بهتری بگیرند و در مواجهه با تحولات و تغییرات زندگی، بهتر عمل کنند. همچنین، این مهارت‌ها به افراد کمک می‌کنند تا در مواجهه با تصمیمات دشوار، اعتماد به نفس خود را حفظ کنند.

آیا آزمون‌های MBTI آنلاین معتبر هستند؟

آزمون MBTI می‌تواند در فرمت آنلاین یا حضوری توسط متخصصین معتبر و صاحب اختیارات اجرا شود. در هر دو حالت، مهمترین عامل برای اعتبار آزمون MBTI، کیفیت و تخصص اجرا کننده آزمون و استفاده از نسخه رسمی و معتبر آزمون MBTI می‌باشد.

برای اطمینان از اعتبار آزمون MBTI در فرمت آنلاین، به موارد زیر توجه کنید:

منبع معتبر : مطمئن شوید که آزمون MBTI از یک منبع معتبر و اجراگری با تخصص کافی تهیه شده باشد.

حریم خصوصی و امنیت : اطمینان حاصل کنید که سامانه یا وبسایتی که آزمون را ارائه می‌دهد، از حریم خصوصی شما پشتیبانی کرده و اطلاعات شما را محافظت می‌کند.

معتبر بودن نتایج : اگر نتیجه آزمون شما ارائه شود، اطمینان حاصل کنید که این نتایج با استانداردهای MBTI مطابقت دارد و به درستی تفسیر شده است.

پشتیبانی و توضیحات : منبع ارائه دهنده آزمون باید توضیحات و پشتیبانی کافی را در مورد نتایج و تفسیر آنها ارائه دهد.

آیا تیپ شخصیتی هر فرد در آزمون MBTI همیشه ثابت است؟

تیپ شخصیتی در آزمون MBTI (مایرز بریگز تایپ شخصیتی) به طور عمومی به عنوان یک ویژگی نسبتاً ثابت تاکید می‌شود، اما نباید فراموش کرد که این یک مدل تیپ‌بندی نیست که به صورت مطلق و بدون تغییرات در زمان باقی می‌ماند.

در مورد بسیاری از افراد، تیپ شخصیتی MBTI تا حد زیادی ثابت است و در بعضی از مواقع، افراد با توجه به تمایلات و ویژگی‌های ذاتی خود به یکی از ۱۶ تیپ شخصیتی MBTI تعلق دارند.

این تیپ شخصیتی تاکید می‌کند که چگونه افراد اطلاعات جمع‌آوری می‌کنند، تصمیم می‌گیرند، انرژی خود را پر کنند و با دیگران ارتباط برقرار کنند.

با این حال، باید در نظر داشت که عواملی مانند تجربیات زندگی، تغییرات در محیط کاری و شخصی، رشد شخصی، تعلیم و تربیت، و تمرین و توسعه مهارت‌ها می‌توانند تأثیر گذار باشند و تیپ شخصیتی افراد را در مدت طولانی تغییر دهند.

بنابراین، تیپ شخصیتی به عنوان یک راهنمای نسبتاً ثابت مفهومی مفید است، اما باید با فهم از این نکته استفاده شود که افراد ممکن است در طول زمان تغییر کنند و تیپ شخصیتی آنها به تغییر بپیوندد.

نتیجه‌گیری

آزمون MBTI یک آزمون روانشناسی است که برای اندازه‌گیری و تعیین انواع تیپ‌های شخصیتی افراد استفاده می‌شود.

این آزمون بر اساس نظریهٔ کارل یونگ دربارهٔ تیپ‌های شخصیتی ساخته شده است. با استفاده از این آزمون، افراد می‌توانند تیپ شخصیتی خود را شناخته و درک کنند.

انواع تیپ‌های شخصیتی شامل اکستروورت-اینتروورت، سنسینگ-اینتوئیتیو، تفکر-احساس‌گری، و احساس-تفکرگری هستند. هر کدام از این تیپ‌ها ویژگی‌های خاصی را در شخصیت فرد نشان می‌دهند و می‌توانند در درک و ارتباط با دیگران مفید باشند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا