آزمون MBTI

آزمون MBTI چیست؟ کاربر و انواع تیپ های شخصیتی

آزمون MBTI (Myers-Briggs Type Indicator) یک ابزار شناختی است که برای اندازه‌گیری و توصیف تیپ‌های شخصیتی افراد استفاده می‌شود. این آزمون بر اساس نظریهٔ کارل یونگ، روانشناس سوئیسی، توسعه یافته است و به افراد کمک می‌کند تا شخصیت خود را بهتر بشناسند و درک کنند. آزمون ام بی تی آی بر اساس چهار بُعد اصلی …

آزمون MBTI چیست؟ کاربر و انواع تیپ های شخصیتی ادامه »