علم روانشناسی در مورد عشق

علم روانشناسی در مورد عشق

در مورد عشق در علم روانشناسی باید گفت که عشق یکی از پیچیده‌ترین و معنی‌دارترین احساسات انسانی است که می‌تواند به طور گسترده‌ای تفسیر شود.