بررسی مزایا و معایب زایمان طبیعی و سزارین

بررسی مزایا و معایب زایمان طبیعی و سزارین

هر کدام از روش های زایمان طبیعی و سزارین از مزایا و معایب خود برخوردار هستند که انتخاب درست آن‌ها برای هر زن ممکن است به عوامل مختلفی بستگی داشته باشد.